Innebandy för barn/ungdomar

Regelbunden träning påverkar ungdomars mående på ett positivt sätt. Innebandy ger bra förutsättning att bygga upp värdefulla sociala kontakter och lägga en grund för god kondition.

Det finns en mängd olika fördelar med att få sina ungdomar intresserad av innebandy. Träningen ger bättre kondition och kroppskännedom. De lär sig att samarbeta och kommer in i ett sammanhang där både vuxna och ungdomar umgås på ett strukturerat men samtidigt lekfullt sätt. Det är bra att lära sig att arbeta i grupp och att få en gemenskap med andra ungdomar i en miljö som är drogfri.

Innebandyföreningarna är utspridda över hela landet och finns i de flesta kommuner.

För de mindre barnen finns det innebandyverksamhet som är anpassad efter deras förutsättningar. Det finns speciella rekommendationer som styr spelformen för barn upp till nio år. Planerna ska vara mindre och det ska vara färre spelare på planen. Allt spel ska ske under lekfulla former och i de fall som småplansspel bedrivs så bör även målburarna vara anpassade efter barnens storlek.

Knatteligan är en innebandyform som är anpassad för att passa de mindre barnens behov och förutsättningar. Allt eftersom barnen blir äldre så utvecklas träningsmetoderna i takt med deras mognad. Sport ska vara roligt och genom att få utmaningar som matchar den egna förmågan ökar chansen att innebandyn blir ett intresse som håller i sig långt upp i åren.

Just nu håller Svenska Innebandyförbundet på att utveckla en skadeförebyggande träningsteknik, i samarbete med Folksam. Eftersom det har funnits problem med knäskador inom innebandyns ungdomsverksamhet. Tjejer i tonåren har varit speciellt utsatta för knäskador. Genom att sätta ihop ett speciellt skadeförbyggande uppvärmningsprogram, förväntas risken för skador minska markant.

En stor fördel med innebandy är att den inte kräver en dyr utrustning. Allt som behövs för att barnen ska kunna delta i träningen är ett par gymnastikskor, mjuka byxor,en tröja, klubba och skyddsglasögon.