Svenska Innebandyförbundet

board-meeting

Innebandy hade under 1980- och 1990-talet en närmast explosiv utveckling och med ca 120 000 utövare är den idag Sveriges näst största inomhusidrott. De flesta som spelar är ungdomar och sporten är populär både bland tjejer och killar.

Det är vanligt att sporter har starkare fäste i vissa regioner, men för innebandy är spridningen i princip total: det finns verksamma innebandyklubbar i nästan alla landets kommuner. Närmare en halv miljoner svenskar beräknas spela regelbundet innebandy på skolor, på arbetsplatsen, i Korpen och i föreningar runtom i landet, vilka administreras av de 22 distriktsförbunden.

Verksamhetsinriktning

SIBF antog 2009 en ny verksamhetsinriktning vilken bygger kring en vision om hur svensk innebandy ska se ut i framtiden. I en inte alltför avlägsen framtid ska innebandy vara det självklara valet för dig som vill engagera dig ideellt och för företag som söker goda samarnetspartners inom idrotten.

  • Det ska vara enkelt för alla att vara med
  • Fler spelformer ska finnas och spel på olika arenor
  • Det ska vara en stark mötesplats, t ex kommunikation, webb mm
  • Innebandyn ska ägas av utövarna
  • Verka för en positiv internationell utveckling
  • Mediastrategi i framkant
  • Jämställdhet och mångfald, dvs lika behandling av alla
  • Ha ett marknadsinriktat förhållningssätt

Förbundsstyrelsen i Svenska Innebandyförbundet

Ordförande
Tomas Engholm, Stockholm

Vice ordförande
Martin Klabere (fd Wolmhed), Oskarshamn

Sekreterare
Mikaela Mikaelsson, Umeå

Ledamöter
Jan Lundin, Vaxholm
Pernilla Nielsen, Åstorp
Märit Bergendahl, Lerum
Krister Azelius, Helsingborg

Adjungerade
Göran Harnesk,  Solna
Krister Kalte, Rönninge